dimecres, 24 de novembre de 2010

CERA d´EBANISTA

Fitxa tècnica

PROJECTE Nº2: TAULELL D'ESCACS

 


Pas a pas de com fer en taulell d'escacs.
extret de:
Títol: Guía esencial de Carpinteria.
Autor/s: Chris Sipmpson.
Editorial: Edimat.
Pàgines, 165-167

divendres, 19 de novembre de 2010

PRÀCTICA Nº2: TAULELL D'ESCACS


Als comentaris, feu una explicació del pas a pas, que heu realitzat per fer el Taulell.

dilluns, 15 de novembre de 2010

COLA DE CONTACTE


Adhesius de cautxú sintètic.

Adhesiu de contacte a base de policloropré i  resines
sintétiques. D´us universal, aquest adhesiu  s'utilitza
sobre fusta, teixits, suro ... etc.

COLA BLANCAL'acetat de polivinil, cola blanca o cola de fuster és una substància líquida que permet enganxar diversos materials com per exemple la fusta, el cartró o materials porosos com el paper. Aquesta substància és molt utilitzada en treballs escolars de manualitats o tecnològics

Polímer de l'acetat de vinil CH3COOCH=CH2.
Presenta l'estructura:  
La reacció de polimerització de l'acetat de vinil és molt lenta a temperatura ambient, per això es catalitza mitjançant llum ultraviolada o bé addicionant peròxids o ozó. És una resina amb propietats adhesives que s'utilitza com a cola per a la fusta i en l'obtenció de cuir artificial. Les seves dispersions es fan servir en el camp de la construcció. Pertany al grup de plàstics de polimerització.