divendres, 12 de desembre de 2014

1ER TRIMESTRE

Prova d'avaluació:

EXAMEN TEST

Auxiliar en treballs de fusteria i mobles.

DIMARTS dia 16 de desembre a les 10:00 . Aula 17.

dimarts, 18 de setembre de 2012

Què són els EPIS.


EPI és l'abreviatura d'Equip de Protecció Individual.

S'entendrà qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador, perquè li protegeixi d'un o diversos riscos, que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, i qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.

Cal dir que en això s'exclou la roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador.

EPIS OBLIGATORIS AL TALLER

SABATES
  

  

BATA
OLLERES

TAPS
GUANTS

dimecres, 26 d’octubre de 2011

El fuster
fuster [ofic] Persona que per ofici fa objectes de fusta, treballa la fusta.

dilluns, 12 de setembre de 2011

COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA

el PQPI- FIAP de Fusteria forma part del Institut Pere Martell que forma part del C.E.T. vist així es una mica gran, però de seguida ens ubiquem...