dimarts, 18 de setembre de 2012

Què són els EPIS.


EPI és l'abreviatura d'Equip de Protecció Individual.

S'entendrà qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador, perquè li protegeixi d'un o diversos riscos, que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, i qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.

Cal dir que en això s'exclou la roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada